W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na naszej stronie stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

.

Zrozumiałem
bieszczadzkietrasynarciarskie@interia.pl

III BIESZCZADZKI BIEG NARCIARSKI „TROPEM ŻUBRA”

MUCZNE 04.02.2017r.

 

REGULAMIN

 1. ORGANIZATORZY:

-  Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”;

-  Nadleśnictwo Stuposiany;

-  Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”;

-  Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach.

 

Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

 

2. TERMIN I MIEJSCE:

04 lutego 2017 r. – Muczne (Bieszczady), ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Wokół Mucznego” .

 

3. CEL:

Celem biegu jest popularyzacja narciarstwa biegowego na terenie Nadleśnictwie Stuposiany, promocja aktywnych form turystyki zimowej w Bieszczadach oraz biegowej ścieżki narciarskiej funkcjonującej w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”. Bieg ma również za zadanie integrować środowiska miłośników  nart biegowych.

 Impreza ma charakter rekreacyjny.

 

4. DYSTANSE I KLASYFIKACJE:

 

BIEG OTWARTY: dystans ok. 9 km – kobiety i mężczyźni.

 

  • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 

  • Kategorie:

-  Leśnicy;

-  Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddział Staży Granicznej;

-  Adwokaci.

 

            W biegu otwartym przewidziano możliwość zgłaszania dodatkowych kategorii branżowych. W kategorii LEŚNICY mogą brać  udział pracownicy Lasów Państwowych i Parków Narodowych.

BIEG JUNIORÓW:  dystans ok. 2 km

 

  • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

 

 - Dziewczyny i chłopcy (do 10 lat).

 - Dziewczyny i chłopcy (od 11 lat do 15 lat).

 

5. BIURO ZAWODÓW I PROGRAM:

 

            Wydawanie numerów startowych, podpisywanie niezbędnych oświadczeń, weryfikacja wiekowa juniorów na podstawie dokumentu ze zdjęciem, wydawanie talonów na posiłek  realizowane będzie w  Biurze Zawodów umiejscowione  w Centrum Promocji Leśnictwa w m. Muczne.

 

Biuro zawodów czynne  w piątek, 3 lutego 2016 r. w godz. 18:00 – 20:00 oraz
w sobotę, 4 lutego 2016 r. w godz. 7:30 – 9:30.

 

 

ZAWODY:

  • 10:00 – start wspólny biegu na 9 km;
  • 10:15 – start wspólny biegu na 2 km;
  • od 11.30 – wydawanie posiłku regeneracyjnego;
  • 12:30 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród, zakończenie zawodów.

 

6. INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW:

 

- miejsce startu – polana obok Centrum Promocji Leśnictwa;

- wszystkie biegi odbywają się techniką klasyczną, zmiana stylu  w trakcie biegu będzie karana dyskwalifikacją;

- numery startowe  od 1 do 10 otrzymają zawodnicy, którzy w poprzednim biegu zajęli miejsca od pierwszego do piątego w kategorii kobiet i mężczyzn. Zawodnicy Ci zostaną  ustawieni w pierwszej linii;

- pozostali zawodnicy ustawiają się za pierwszą linią w strefach zgodnych z ich aktualnym poziomem formy biegowej;

- zawodnicy muszą biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy;  

- zawodnicy nie mogą utrudniać biegu i przeszkadzać innym zawodnikom; zawodnicy nie mogą utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym, zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, aby umożliwić zawodnikom szybszym wyprzedzanie po lewej stronie;   

- zawodnicy na trasie nie mogą zmieniać nart (za zachowanie niegodne towarzyskiej formuły zawodów grozi dyskwalifikacja); zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu zobowiązany jest poinformować obsługę zawodów na trasie i stosować się do ich instrukcji;

- na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne;

- numer startowy i urządzenia pomiarowe podlegają zwrotowi po zakończeniu biegu, brak zwrotu oznacza dyskwalifikację;

- za rzeczy osobiste Zawodników pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności;

- pomiaru czasu dokonują osoby wyznaczone przez Organizatora.

- Organizator nie przewiduje możliwości protestów oraz odwołań do pomiaru czasu
i klasyfikacji zawodników.

 

7.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

- prawo startu ma każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz uiści opłatę startową;

- limit czasu – 2,5 godziny;

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków;

- osoby niepełnoletnie (do lat 18) startują na podstawie pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów;

- uczestnictwo w   biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów biegu (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dz.U.2002.101.926) w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć
i sprawozdań z zawodów w prasie na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.

 

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

 - zgłoszenia zawodników należy dokonywać w terminie do 02.02.2017 r.

- w celu dokonania zgłoszenia należy przesłać prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej http://www.muczne-biegowki.pl/bieg-tropem-zubra/zapisy w zakładce Bieg Tropem Żubra,  oraz opłatę startową w wysokości 50 zł w klasyfikacji na 9 km i 20 zł w biegu na 2 km;

- opłatę startową prosimy dokonywać na konto bankowe 47 8621 0007 2001 00060206 0001, w tytule przelewu prosimy wpisać TROPEM ŻUBRA - IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA BIEGU;

- uczestnik zostanie wpisany na listę startową po weryfikacji karty zgłoszeniowej oraz wpłynięcia opłaty startowej;

- opłata startowa nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu;

- maksymalna liczba uczestników biegu 150 osób – decyduje kolejność zgłoszeń;

- lista startowa uczestników będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”, www.muczne-biegowki.pl

 

9. NAGRODY I UPOMINKI:

 

- nagrody rzeczowe przeznaczone są dla pierwszych 3 osób w kategorii Biegu otwartego
i juniorów z podziałem na płeć;

- dyplomy pamiątkowe przewidziane są dla pierwszych 6 osób w poszczególnych kategoriach;

- każdy z uczestników biegu otrzymuje pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny;

- nagrody w kategoriach branżowych są w gestii zgłaszających te kategorie.

 

10. INNE:

 

W trakcie imprezy:

  • możliwość zakupu dodatkowych posiłków i napojów;
  • możliwość upieczenia kiełbasy nad rozpalonym ogniskiem,
  • możliwość skorzystania z mobilnej ścianki wspinaczkowej.

W sprawie zakwaterowania pytania należy kierować:

          Ewelina Baran nr. tel. kom. 692 359 442;

 

Istnieje możliwość wypożyczenia nart biegowych – w sprawie rezerwacji nart prosimy kontaktować się z - Ilona Doliwa, tel. 510 105 302, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników, natomiast ubezpiecza imprezę oraz zapewnia ratownictwo medyczne w trakcie zawodów;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji spraw nieujętych w powyższym regulaminie oraz zmiany regulaminu;

- w przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy mają prawo zmiany formuły i terminu biegu lub jego odwołania (w przypadku odwołania biegu organizator zwraca wpisowe);

- wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu;

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

- UWAGA: w miejscowości Muczne jest ograniczony zasięg telefonii komórkowej!

 

Zapraszamy do Mucznego – żubry już czekają!!!!!!!