W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na naszej stronie stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

.

Zrozumiałem
bieszczadzkietrasynarciarskie@interia.pl

Otwarte Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim na WILCZYM SZLAKU w MUCZNEM

26.08.2017 r.

 

 

 

REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim na WILCZYM SZLAKU w MUCZNEM

26.08.2017 r.

 

 1. CEL ZAWODÓW
 2. Popularyzacja amatorskiego kolarstwa górskiego, rekreacji, turystyki rowerowej oraz zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze.
 3. Promowanie turystyki rowerowej na drogach należących do Lasów Państwowych.
 4. Promocja aktywnych form turystyki w Bieszczadach.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 6. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu.
 7. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
 8. Promocja Gminy Lutowiska i Nadleśnictwa Stuposiany.

 

 1. ORGANIZATOR
 • Nadleśnictwo Stuposiany;
 • Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”;
 • Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”;
 • Gmina Lutowiska;
 • Honorowy Patronat: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych .

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Termin: 26.08.2017 r.
 2. Miejsce: Bieszczady - Gmina Lutowiska - m. Muczne: ścieżki edukacyjno-przyrodnicze „Wokół Mucznego”, drogi i stokówki na terenie Nadleśnictwa Stuposiany;
 3. Biuro Zawodów zlokalizowane na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” (Hotel Muczne), czynne w dniu 25.08.2017 r. w godzinach 1800 - 2000 oraz w dniu zawodów w godzinach 830– 1015.

 

 

 1. DYSTANSE I KLASYFIKACJE:

 

Dystans  41 km  (limit czasu 4 godz.)

Klasyfikacja wyścigu w kategoriach mężczyzn i kobiet, a także
w klasyfikacji grupy zawodowej leśników. Istnieje możliwość zgłoszenia własnej klasyfikacji, warunkiem jest w tym przypadku start przynajmniej 3 uczestników, a zgłaszający zapewni we własnym  zakresie puchary i ewentualne nagrody.

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Każda osoba startująca w zawodach startuje na własną odpowiedzialność (w Biurze Zawodów należy podpisać oświadczenie o stanie swojego zdrowia, ubezpieczeniu NNW i wiedzy na temat ryzyka jakie niesie za sobą start w zawodach w kolarstwie górskim);
 • Osoby niepełnoletnie (do lat 18) startują na podstawie pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów prawnych;
 • Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym, sztywnym kasku na głowie!;
 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego roweru, który napędzany jest wyłącznie siłą mięśni, wyposażonego w dwa jednakowe koła, nie większe niż 29 cali;
 • Prawo startu ma każdy amator kolarstwa, który zgłosi chęć uczestnictwa poprzez wysłanie zgłoszenia oraz uiści opłatę startową oraz spełni warunki wymienione w punktach 1-4, V części niniejszego regulaminu;
 • Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów biegu (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dz.U.2002.101.926) w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.

 

 

 1. ZGŁOSZENIA i OPŁATY:
 • Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule podając „ZAWODY ROWEROWE” w treści IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA ORAZ PŁEĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY ZAWODOWEJ.
 • Uiszczenie opłaty startowej prosimy uiszczać na konto nr :   16 2030 0045 1110 0000 0289 7110

                                                                                                              Nadleśnictwo Stuposiany

                                                                                                         Tytułem „ZAWODY ROWEROWE”

 • zgłoszenia zawodników należy dokonywać w terminie do 21.08.2017 r.;

opłata startowa wynosi 60 zł

 • uczestnik zostanie wpisany na listę startową po weryfikacji karty zgłoszeniowej oraz wpłynięciu opłaty startowej;
 • opłata startowa nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu;
 • maksymalna liczba uczestników zawodów 300 osób – decyduje kolejność zgłoszeń;
 • lista startowa uczestników będzie umieszczona na stronie internetowej lasybieszczadzkie.pl

 

 1. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
 2. Zawody w kolarstwie górskim będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Wyścig zostanie rozegrany ze startu wspólnego zatrzymanego.
 4. Na trasie wyścigu występują trudne technicznie odcinki, na których należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Trasa zawodów wytyczona będzie w terenie. Ewentualny przebieg trasy drogami publicznymi odbędzie się pod nadzorem Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Leśnej.
 6. Zawodnicy będą sklasyfikowani według zmierzonego elektronicznie, czasu przejazdu.
 7. Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu (defekt, uraz lub inne przypadki losowe) mają obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie Sędziemu lub w Biurze Zawodów.
 8. Trasa wytyczona będzie taśmami biało-czerwonymi. Dodatkowo na trasie będą znajdowały się tabliczki wielkości A4 wyznaczające kierunek jazdy – strzałki koloru białego na niebieskim tle oraz tabliczki ostrzegające o niebezpiecznym miejscu (wykrzykniki), dodatkowo trasa oznakowana będzie strzałkami zielonego koloru na drodze.
 9. Skracanie trasy lub inne czynności zawodników mające na celu korzyści względem konkurentów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją.
 10. Zawodnik nie może podczas wyścigu używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin wyścigu.

10.Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrudniać wyprzedzania innemu kolarzowi. W uczestnictwie bezwzględnie obowiązują zasady FAIR PLAY.

 1. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i jechać tylko wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie wolno mu zanieczyszczać okolicy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną strefą bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne szklane pojemniki.
 2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie miną żadnego punktu kontrolnego.
 3. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.
 4. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i całego personelu zabezpieczającego zawody. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 5. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

 

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO:

 

 • Medale dla pierwszych trzech osób z każdej kategorii
 • Puchary dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.
 • Dyplomy dla pierwszych 6 zawodników w każdej kategorii.
 • Nagrody rzeczowe lub finansowe dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.
 • Obsługę sędziowską.
 • Zabezpieczenie medyczne zawodów.
 • Oznakowanie, zabezpieczenie i obsługę trasy.
 • Miejsca parkingowe w rejonie miejscowości Muczne.
 • Elektroniczny pomiar czasu.
 • Posiłek na mecie zawodów.

 

 

VIII. KARY

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie.
 2. Dyskwalifikacja.

 

 1. PROTESTY

Protesty do Sędziego Głównego lub Organizatora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW
 • w dniu 25.08.17 r. otwarcie Biura Zawodów w godz. 1800 – 2000;- (Hotel Muczne): wydawanie numerów startowych, podpisywanie niezbędnych oświadczeń, wydawanie talonów na posiłek;
 • w dniu 26.08.17 r. otwarcie Biura Zawodów w godz. 830 – 1015 – (Hotel Muczne): wydawanie numerów startowych, podpisywanie niezbędnych oświadczeń, wydawanie talonów na posiłek;
 • 930 - 1030 – uroczyste powitanie uczestników i gości;
 • 1100 – start zawodów na 41 km;
 • od 1200 – wydawanie posiłku regeneracyjnego;
 • 1015 - 1700 – konkursy, gry i zabawy;
 • 1700 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród, zakończenie zawodów.
 • Dla zawodników po uczestnictwie w mistrzostwach przewidziano dostęp do natrysków w Centrum Promocji Leśnictwa.

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie:

www.lasybieszczadzkie.pl

 

 1. INNE:

W trakcie imprezy istnieje możliwość:

 • zakupu dodatkowych posiłków i napojów;
 • dostęp do natrysków dla uczestników zawodów.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników, natomiast ubezpiecza imprezę oraz zapewnia ratownictwo medyczne w trakcie zawodów;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zagubione w trakcie trwania zawodów;
 • Zawody będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja, Straż Graniczna oraz służby organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Na startujących ciąży jednak obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 • Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;
 • Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cywilnej (OC) we własnym zakresie;
 • Zawodnicy chcący oglądnąć trasę przed startem mogą to zrobić w dniu poprzedzającym zawody.
 • Wszystkie osoby poruszające się na rowerach po trasie zawodów, a nie uczestniczące w zawodach w trakcie trwania wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;
 • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej;
 • Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu oraz długości trasy.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian, bez podania przyczyny.

 

UWAGA: W miejscowości Muczne jest ograniczony zasięg telefonii komórkowej!

 

Regulamin OTWARTYCH MISTRZOSTW W KOLARSTWIE GÓRSKIM  dla leśników

 1. W ramach amatorskich OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM na Wilczym Szlaku w Mucznem zostaną rozegrane zawody z osobną klasyfikacją dla leśników. Organizatorem zawodów dla leśników jest Nadleśnictwo Stuposiany.
 2. W kategorii leśników mogą brać udział: pracownicy Lasów Państwowych, Parków Narodowych, pracownicy starostw i urzędów miast zajmujących się lasami, pracownicy zakładów usług leśnych, nauczyciele oraz uczniowie szkół i uczelni leśnych z całego kraju.
 3. W zawodach Pracowników Lasów Państwowych mogą wziąć udział pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, objęci Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Do klasyfikacji w kategorii leśnicy brane będą tylko osoby które zgłoszą swoją przynależność do grupy zawodowej Leśników w biurze zawodów i zostaną pozytywnie zweryfikowane poprzez okazanie dokumentu przez uczestnika potwierdzającego przynależność do grupy zawodowej Leśników.
 4. W zawodach Leśników będą przyznawane puchary za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach kobiet i mężczyzn.
 5. Nadleśnictwo Stuposiany zastrzega możliwość przyznania nagród również w innych kategoriach - w zależności od posiadanych środków na ten cel.
 6. Uczestnicy zawodów uhonorowani nagrodami rzeczowymi lub finansowymi zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru nagrody. Uczestnicy którzy nie wyrażą zgody na potwierdzenie odbioru nagrody nie otrzymają przewidzianej nagrody.
 7. Zwycięzcy Zawodów Leśników wezmą udział w dekoracji zawodników.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników oraz zniszczony sprzęt.
 9. Pozostałe postanowienia reguluje Regulamin OTWARYCH MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM na Wilczym Szlaku w Mucznem dostępny na stronie internetowej lasybieszczadzkie.pl

 

Trzy imprezy w dwa dni

25-26 sierpień 2017

piknik/konkursy/zabawy/zawody rowerowe/festiwal muzyczny

 

25.08.2017. Ostatni etap Wielkiego Szlaku Leśnego pod nazwą Wilczy Szlak.

START godzina 11:00

- konkursy i zabawy: team building (wyścigi na wielkich rurach, narty wieloosobowe, gąsiennice, potrójne spodnie,latający dywan)/ścianka wspinaczkowa/zorbing na wodzie/turniej łuczniczy/bieg na orientację

Godzina 17:00

-występ zespołu „Barnaba”

Godzina 21:00

- Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”

 

26.08.2017

Otwarcie Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim na Wilczym Szlaku w Mucznem (zawody amatorskie)

START godzina 11:00

- rozpoczęcie zawodów, start uczestników

Godzina 13:00

-wystawa rzeźb, obrazów oraz wyrobów z wikliny

Godzina 15:00

- warsztaty ziołolecznictwa – zastosowanie roślin w życiu codziennym

Godzina 16:30

- prezentacje multimedialne o tematyce flora i fauna Bieszczadów

Godzina 17:00

- dekoracja zawodników

Godzina 17:30

Otwarcie VI Festiwalu Doliny Sanu

- koncerty zespołów: „Dom o zielonych progach”, „Cztery pory roku”

 

Więcej informacji na stronie: www.lasybieszczadzkie.pl

 

Patronaci:

LKP Lasy Bieszczadzkie

Nadleśnictwo Stuposiany

Siedlisko Carpathia

RDLP w Krośnie LP