W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na naszej stronie stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

.

Zrozumiałem
bieszczadzkietrasynarciarskie@interia.pl

V EDYCJA BIESZCZADZKIEGO BIEGU NARCIARSKIEGO „TROPEM ŻUBRA”

MUCZNE 09.02.2019r.

 

REGULAMIN

  1. ORGANIZATORZY:

- Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”

- Nadleśnictwo Stuposiany;

-  Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”;

Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

  1. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się 9 lutego 2019 r. – Muczne (Bieszczady), ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Wokół Mucznego ”

Celem biegu jest popularyzacja narciarstwa biegowego na terenie Nadleśnictwie Stuposiany, promocja aktywnych form turystyki zimowej w Bieszczadach oraz biegowej ścieżki narciarskiej funkcjonującej w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”. Bieg ma również za zadanie integrować środowiska miłośników  nart biegowych.

 Impreza ma charakter rekreacyjny.

  1. DYSTANSE I KLASYFIKACJE:

BIEG OTWARTY: dystans ok. 9 km – kobiety i mężczyźni.

Kategorie branżowe:

- Leśnicy;

- Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddział Staży Granicznej.

 Grupy zawodowe klasyfikowane są w biegu open.

W biegu otwartym przewidziano możliwość zgłaszania dodatkowych kategorii branżowych. W kategorii LEŚNICY mogą brać  udział pracownicy Lasów Państwowych i Parków Narodowych.

BIEG JUNIORÓW:

- juniorzy starsi - dystans ok. 3,5 km,

- juniorzy młodsi – dystans ok. 1 km.

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

- junior młodszy - dziewczyny i chłopcy (urodzeni w 2009 roku i młodsi).

- junior starszy - dziewczyny i chłopcy (urodzeni w latach 2004-2008).

  1. BIURO ZAWODÓW I PROGRAM:

Wydawanie numerów startowych, podpisywanie niezbędnych oświadczeń, weryfikacja wiekowa juniorów na podstawie dokumentu ze zdjęciem, wydawanie talonów na posiłek  realizowane będzie w  Biurze Zawodów umiejscowione  w Centrum Promocji Leśnictwa w m. Muczne.

 Biuro zawodów czynne  :

w piątek, 8 lutego 2019 r. w godz. 18:00 – 20:00

 w sobotę, 9 lutego 2019 r. w godz. 7:00 – 9:30.

 ZAWODY:

około 10:00 – start wspólny biegu na 9 km;

około 11:30 – start wspólny biegu na 3,5 km, po nim start biegu na 1 km;

od 11.30 – wydawanie posiłku regeneracyjnego;

12:30 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród, zakończenie zawodów.

Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę programu. Jeśli program zawodów ulegnie zmianie, Organizator zawodów poinformuje o tym wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej www.muczne-biegowki.pl oraz na profilu Facebook.

  1. INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW:

- miejsce startu – polana obok Centrum Promocji Leśnictwa,

- wszystkie biegi odbywają się techniką klasyczną, zmiana stylu  w trakcie biegu będzie karana dyskwalifikacją,

- numery startowe  od 1 do 10 otrzymają zawodnicy, którzy w poprzednim biegu zajęli miejsca od pierwszego do piątego w kategorii kobiet i mężczyzn. Zawodnicy Ci zostaną  ustawieni w pierwszej linii,

- pozostali zawodnicy ustawiają się za pierwszą linią w strefach zgodnych z ich aktualnym poziomem formy biegowej,

- zawodnicy muszą biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy,<p> 

- zawodnicy nie mogą utrudniać biegu i przeszkadzać innym zawodnikom; zawodnicy nie mogą utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym, zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, aby umożliwić zawodnikom szybszym wyprzedzanie po lewej stronie,

- zawodnicy na trasie nie mogą zmieniać nart (za zachowanie niegodne towarzyskiej formuły zawodów grozi dyskwalifikacja); zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu zobowiązany jest poinformować obsługę zawodów na trasie i stosować się do ich instrukcji,

- na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne,

- numer startowy i urządzenia pomiarowe są bezzwrotne,

- za rzeczy osobiste Zawodników pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności,

- pomiaru czasu dokonują osoby wyznaczone przez Organizatora,<p>

- Organizator nie przewiduje możliwości protestów oraz odwołań do pomiaru czasu

i klasyfikacji zawodników.

7.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 - prawo startu ma każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz uiści opłatę startową,

- limit czasu – 2,5 godziny,

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków,

- osoby niepełnoletnie (do lat 18) startują na podstawie pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów,

- uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów biegu (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dz.U.2002.101.926) w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.

  1. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

- zgłoszenia zawodników należy dokonywać w terminie do 07.02.2019 r.

- w celu dokonania zgłoszenia należy przesłać prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej http://www.muczne-biegowki.pl/bieg-tropem-zubra/zapisy w zakładce Bieg Tropem Żubra,  oraz opłatę startową w wysokości:

60 zł w klasyfikacji na 10 km do dnia 28.01.2019 r. i 30 zł w klasyfikacji juniorów do dnia 28.01.2019 r.

Zapisy, które będą dokonane po 28 stycznia, wiążą się z uiszczeniem opłaty startowej w wysokości:

90 zł w klasyfikacji na 10 km do dnia 7.02.2019 r. i 60 zł w klasyfikacji juniorów do dnia 7.02.2019 r. (przelewem na konto bankowe),

- w przypadku nieuiszczenia opłaty przez zawodnika do dnia 7.02.2019 r., zawodnik zostanie skreślony z listy zawodników,

- opłatę startową prosimy dokonywać na konto bankowe 47 8621 0007 2001 00060206 0001,
w tytule przelewu prosimy wpisać TROPEM ŻUBRA - IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA BIEGU;

- uczestnik zostanie wpisany na listę startową po weryfikacji karty zgłoszeniowej oraz wpłynięcia opłaty startowej;

- opłata startowa nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu;

- maksymalna liczba uczestników biegu 170 osób – decyduje kolejność zgłoszeń;

- lista startowa uczestników będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”, www.muczne-biegowki.pl

  1. NAGRODY I UPOMINKI:

 - nagrody rzeczowe przeznaczone są dla pierwszych 3 osób w kategorii Biegu otwartego

i juniorów z podziałem na płeć;

- dyplomy pamiątkowe przewidziane są dla pierwszych 6 osób w poszczególnych kategoriach;

- każdy z uczestników biegu otrzymuje pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny;

- nagrody w kategoriach branżowych są w gestii zgłaszających te kategorie.

  1. INNE:

W trakcie imprezy:

- możliwość zakupu dodatkowych posiłków i napojów,

- możliwość upieczenia kiełbasy nad rozpalonym ogniskiem.

W sprawie zakwaterowania pytania należy kierować:

Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, tel. 516 824 694

Ewelina Baran, tel. 692 359 442;

Istnieje możliwość wypożyczenia nart biegowych – w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Rezerwacje prosimy składać pod numerem telefonu: +48 501 046 896 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników, natomiast ubezpiecza imprezę oraz zapewnia ratownictwo medyczne w trakcie zawodów;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji spraw nieujętych w powyższym regulaminie oraz zmiany regulaminu;

- w przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy mają prawo zmiany formuły i terminu biegu lub jego odwołania (w przypadku odwołania biegu organizator zwraca wpisowe);

- wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu;

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

- UWAGA: w miejscowości Muczne jest ograniczony zasięg telefonii komórkowej!

Zapraszamy do Mucznego – żubry już czekają!!!