W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na naszej stronie stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

.

Zrozumiałem
bieszczadzkietrasynarciarskie@interia.pl
Zapisy do VI Bieszczadzkiego Biegu Narciarskiego "Tropem Żubra"

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje

VI BIESZCZADZKI BIEG NARCIARSKI „TROPEM ŻUBRA” MUCZNE 08.02.2020r.

REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY:

-Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”;

- Nadleśnictwo Stuposiany;

- Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”;

Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

2. TERMIN I MIEJSCE:

08 lutego 2020 r. – Muczne (Bieszczady), ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Wokół Mucznego” .

3. CEL:

Celem biegu jest popularyzacja narciarstwa biegowego na terenie Nadleśnictwie Stuposiany, promocja aktywnych form turystyki zimowej w Bieszczadach oraz biegowej ścieżki narciarskiej funkcjonującej w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”. Bieg ma również za zadanie integrować środowiska miłośników nart biegowych. Impreza ma charakter rekreacyjny.

4. DYSTANSE I KLASYFIKACJE:

BIEG OTWARTY: dystans ok. 9 km – kobiety i mężczyźni.

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Kategorie branżowe:

- Leśnicy;

W biegu otwartym przewidziano możliwość zgłaszania dodatkowych kategorii branżowych. W kategorii LEŚNICY mogą brać udział pracownicy Lasów Państwowych i Parków Narodowych.

W biegu otwartym przewidziano możliwość zgłaszania dodatkowych kategorii branżowych. W kategorii LEŚNICY mogą brać udział pracownicy Lasów Państwowych i Parków Narodowych. BIEG JUNIORÓW: dystans ok. 2 km:

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

- Dziewczyny i chłopcy (do 10 lat).,

- Dziewczyny i chłopcy (od 11 lat do 15 lat).

5. BIURO ZAWODÓW I PROGRAM:

Wydawanie numerów startowych, podpisywanie niezbędnych oświadczeń, weryfikacja wiekowa juniorów na podstawie dokumentu ze zdjęciem, wydawanie talonów na posiłek realizowane będzie w Biurze Zawodów umiejscowione w Centrum Promocji Leśnictwa w m. Muczne.

Biuro zawodów czynne w sobotę, 8 lutego 2020 r. w godz. 7:30 – 9:30.

ZAWODY:

10:00 – start wspólny biegu na 9 km;

11:30 – start wspólny biegu na 2 km;

od 11.30 – wydawanie posiłku regeneracyjnego;

12:30 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród, zakończenie zawodów.

Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę pgramu. Jeśli program zawodów ulegnie zmianie, Organizator zawodów poinformuje o tym wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej www.muczne-biegowki.pl oraz na profilu Facebook.

6. INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW:

- miejsce startu – polana obok Centrum Promocji Leśnictwa;

- wszystkie biegi odbywają się techniką klasyczną, zmiana stylu w trakcie biegu będzie karana dyskwalifikacją;

- zawodnicy ustawiają się na starcie w strefach zgodnych z ich aktualnym poziomem formy biegowej;

- zawodnicy muszą biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy;

- zawodnicy nie mogą utrudniać biegu i przeszkadzać innym zawodnikom; zawodnicy nie mogą utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym, zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, aby umożliwić zawodnikom szybszym wyprzedzanie po lewej stronie;

- zawodnicy na trasie nie mogą zmieniać nart (za zachowanie niegodne towarzyskiej formuły zawodów grozi dyskwalifikacja); zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu zobowiązany jest poinformować obsługę zawodów na trasie lub w biurze zawodów i stosować się do ich instrukcji;

- na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne;

- urządzenia pomiarowe podlegają zwrotowi po zakończeniu biegu, brak zwrotu oznacza dyskwalifikację;

- za rzeczy osobiste Zawodników pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności;

- pomiaru czasu dokonują osoby wyznaczone przez Organizatora;

- Organizator nie przewiduje możliwości protestów oraz odwołań do pomiaru czasu i klasyfikacji zawodników.

7.WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prawo startu ma każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz uiści opłatę startową,

- limit czasu – 2 godziny,

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków,

- osoby niepełnoletnie (do lat 18) startują na podstawie pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów,

- uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów biegu (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dz.U.2002.101.926) w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

- zgłoszenia zawodników należy dokonywać w terminie do 07.02.2020 r. do godziny 16:00.

- istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości 100zł open oraz 40 zł junior.

- w celu dokonania zgłoszenia należy przesłać prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej http://www.muczne-biegowki.pl/bieg-tropem-zubra/zapisy w zakładce Bieg Tropem Żubra, oraz opłatę startową w wysokości 50 zł w klasyfikacji na 9 km i 20 zł w biegu na 2 km;

- opłatę startową prosimy dokonywać na konto bankowe 47 8621 0007 2001 00060206 0001, w tytule przelewu prosimy wpisać TROPEM ŻUBRA - IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA BIEGU;

- uczestnik zostanie wpisany na listę startową po weryfikacji karty zgłoszeniowej oraz wpłynięcia opłaty startowej;

- opłata startowa nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu;

- maksymalna liczba uczestników biegu 200 osób – decyduje kolejność zgłoszeń;

- lista startowa uczestników będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”, www.muczne-biegowki.pl

- środki uzyskane z wpisowego nie rozliczone w ramach zawodów „Tropem Żubra” przeznaczone zostaną na cele statutowe Stowarzyszenia” Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”

9. NAGRODY I UPOMINKI:

- nagrody rzeczowe przeznaczone są dla pierwszych 3 osób w kategorii Biegu otwartego i juniorów z podziałem na płeć;

- dyplomy pamiątkowe przewidziane są dla pierwszych 6 osób w poszczególnych kategoriach;

-- osoby które uiściły opłatę startową do 20.01.2020 otrzymują pamiątkowy medal;

- każdy z uczestników biegu otrzymuje pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny;

- nagrody w kategoriach branżowych są w gestii zgłaszających te kategorie.

10. INNE:

W trakcie imprezy:

możliwość zakupu dodatkowych posiłków i napojów,

możliwość upieczenia kiełbasy nad rozpalonym ogniskiem. W sprawie zakwaterowania pytania należy kierować: Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, tel. 516 824 694 Ewelina Baran, tel. 692 359 442; dla startujących oraz ich rodzin zniżka na zakwaterowanie w CPL MUCZNE.(zniżka na nocleg w wysokości 10% w dniach 7-9 Luty 2020) ;

Istnieje możliwość wypożyczenia nart biegowych – w sprawie rezerwacji nart prosimy kontaktować się z - Ilona Doliwa, tel. 510 105 302, e-mail: biuro@aktywnebieszczady.pl);

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników, natomiast ubezpiecza imprezę oraz zapewnia ratownictwo medyczne w trakcie zawodów;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji spraw nieujętych w powyższym regulaminie oraz zmiany regulaminu;

- w przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy mają prawo zmiany formuły i terminu biegu lub jego odwołania (w przypadku odwołania biegu organizator zwraca wpisowe);

- wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu;

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

- UWAGA: w miejscowości Muczne jest ograniczony zasięg telefonii komórkowej!

Zapraszamy do Mucznego – żubry już czekają!!!