Ochrona danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych Uczestników oraz w uzasadnionych przypadkach prawnych opiekunów Uczestników, są Nadleśnictwo Stuposiany z siedzibą w Stuposianach 1A, 38-713 Lutowiska oraz Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” z siedzibą w Muczne 2, 38-713 Lutowiska. Informujemy, że wyżej wskazane podmioty, działają w związku z organizacją Biegu jako współadministratorzy danych Uczestników/prawnych opiekunów.

Dane osobowe Uczestników/prawnych opiekunów zbieramy w celu zapisu na Bieg, zapewnienia obsługi Biegu oraz wręczenia nagród oraz jego promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie wyrażona poprzez zapisanie się do Biegu, jak również nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest obsługa Biegu, wręczenie nagród oraz promocja. Dla danych szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika/prawnego opiekuna.

Dane Uczestników będziemy przetwarzać przez okres 30 dni po zakończeniu Biegu. W przypadku rezygnacji z udziału w Biegu dane zostaną przez nas usunięte tego samego dnia.

Dane osobowe Uczestników/prawnych opiekunów, mogą być jedynie przekazane podmiotom wspierającym nas w zakresie teleinformatycznym.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji, ale dobrowolne.

Prosimy pamiętać, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawienia i sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych przetwarzanych elektronicznie, przekazanych nam na podstawie zgody.

W związku z tym, że jako organizatorzy działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych Uczestników/prawnych opiekunów i do każdego Uczestnik może zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania dzielimy między sobą w wyraźny sposób. Za obsługę zgłoszeń oraz zarządzanie zapisami poprzez stronę internetową odpowiada Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”, natomiast za pozostałe działania związane z organizacją Biegu, jego promocją i wręczaniem nagród odpowiadają obaj Współadministratorzy. Więcej szczegółów w tym zakresie uczestnicy mogą znaleźć u każdego ze Współadministratorów.