O stowarzyszeniu

Bieszczady to niezwykły pod względem przyrodniczym, kulturowym i historycznym teren. Obszar ten przed II wojną światową był najbardziej zaludnionym terenem w Polsce, żyło tu 200 osób na km2. Dziś jest to teren o najmniejszym zaludnieniu. Od 1947 roku do końca lat 70-tych, w wyniku wysiedleń w ramach „Akcji Wisła” stał się terenem bezludnym, objętym przymusową ochroną ścisłą. Lesistość tego terenu z 40% w minionym czasie wzrosła do 95,5% w chwili obecnej.

Dopiero pod koniec lat 70-tych leśnicy rozpoczęli intensywne prace polegające na uporządkowaniu drzewostanów, przywróceniu im dobrego stanu zdrowotnego, odpowiednich składów gatunkowych. Jednym słowem leśnicy zaczęli realizowanie działań określanych jako wielofunkcyjna zrównoważona gospodarka leśna, która tak naprawdę jest ochroną czynną przyrody.

W związku z powyższym zaistniała ogromna potrzeba przekazania osobom odwiedzającym Bieszczady informacji na temat działalności leśników. W roku 2011 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał do życia Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”, którego głównym celem szczególnie w Bieszczadach stała się dydaktyka przyrodniczo-leśna.

Powstał w Nadleśnictwie Stuposiany plan zagospodarowania turystycznego w postaci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, szlaków rowerowych, konnych, powstała zagroda pokazowa żubrów w Mucznem. Należy wiedzieć, że zagrodę tą odwiedziło w trzy sezony letnie około 200 000 osób. Leśnicy cały czas pracują aby teren ten stał się przyjaznym dla odwiedzających gości.

Brakowało na terenie LKP „Lasy Bieszczadzkie” bazy dydaktycznej. W roku 2013 rozpoczęto budowę Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Obiekt ten składa z pawilonu muzealnego – ekspozycja fauny bieszczadzkiej, sali konferencyjnej, mini spa, części gastronomicznej, części hotelowej. Obiekt ten stanowić będzie dopełnienie systemu zagospodarowania turystycznego tego rejonu. Chcę nadmienić, że LKP „Lasy Bieszczadzkie” uwzględnia w swej działalności szeroko idącą współpracę z wszystkimi obiektami turystycznymi, gospodarstwami agroturystycznymi, z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

Ogromnym problemem tego terenu w dziedzinie turystyki to martwy okres zimowy. Chcemy to zmienić poprzez promocję narciarstwa biegowego. Ta dziedzina sportu jest dziedziną w pełni ekologiczną. Na nartach biegowych można poznać piękno Bieszczadów zimą z korzyścią dla zdrowia. Muczne z Centrum Promocji Leśnictwa i kilkunastoma pensjonatami stałoby się bieszczadzką stolicą tego sportu.

Leśnicy przygotowali na ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych 25 km tras, które doskonale nadają się do przygotowania w zimie na nich tras biegowych. Zostały przygotowane dwa ośrodki: Muczne i Wilcza Góra. Na trasie w Mucznem organizowane były już zawody „Tropem Żubra”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Narciarstwo biegowe jest szansą dla Bieszczadów, jeżeli w sposób umiejętny, między innymi poprzez przygotowanie tras narciarskich ukierunkujemy turystykę w tym terenie. Należy nadmienić, że dyscyplina ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wymaga jednak dobrego, systematycznego i profesjonalnego przygotowania tras biegowych.

Leśnicy nie mogą zajmować się przygotowaniem i utrzymaniem tras biegowych ze względu na to, że nie jest to działalność statutowa Lasów Państwowych. Z tego powodu utworzyliśmy stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”. Stowarzyszenie powstało na wzór stowarzyszenia „Bieg Piastów” w Jakuszycach, które przygotowuje trasy na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba.

Członkami naszego stowarzyszenia są osoby, których pasją jest narciarstwo biegowe, czyli zawodnicy reprezentujący Ustrzycką Szkołę Sportową, władze powiatu i gminy. Stowarzyszenie nasze jest stowarzyszeniem non-profit. Utrzymywać naszą działalność będziemy ze środków pozyskiwanych z różnych programów, w ramach sponsoringu i darowizn. Stowarzyszenie nasze zostało zarejestrowane w sądzie i wpisane do rejestru stowarzyszeń w dniu 24.02.2014 r. pod nr KRS 0000499056.

Celem głównym stowarzyszenia jest stałe utrzymanie ścieżek narciarskich, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, współpraca z Nadleśnictwem Stuposiany, Centrum Promocji Leśnictwa, wszystkimi pensjonatami i instytucjami. Aby ten cel realizować niezbędny jest sprzęt. Aktualnie naszym nadrzędnym celem jest zakup małego ratraka wyposażonego w wyciskarkę torów narciarskich. Chcemy aby ww. sprzęt przygotowywał trasy w systemie ciągłym tj. tak, aby trasy te były zawsze przygotowane, aby były bezpieczne, aby każdego dnia zimy chętni mogli z nich korzystać.

Rozwój narciarstwa biegowego w naszym terenie przyniesie korzyści turystom, społeczności lokalnej i przyrodzie.